CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Friday, February 18, 2011

(iii) Sirah Rasul Junjungan~ Dari Kerasulan Hingga Peristiwa Hijrah

DARI KERASULAN HINGGA PERISTIWA HIJRAH


Penurunan Wahyu:

 • Wahyu pertama turun pada 17 Ramadhan tahun ke-13 sebelum Hijrah bersamaan Julai 610 Masihi.

 • Pulang dalam ketakutan dan pertemuan dengan Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah r.a.

 • Terputusnya wahyu selama 40 hari.

 • Turunnya awal Surah al-Muddathir.

Seruan dakwah dan penentangan:

 • Bermula seruan dakwah secara sulit selama 3 tahun.

 • Golongan awal memeluk Islam:
 1. Khadijah binti Khuwailid r.a.

 2. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah.

 3. Zaid bin Harithah r.a.

 4. Abu Bakr bin Abi Quhafah r.a.

 5. Uthman bin 'Affan r.a.

 6. Zubair bin Awwam r.a.

 7. Abdul Rahman bin 'Auf r.a.

 8. Saad bin Abi Waqqas r.a.

 9. Thalhah bin 'Ubaidillah r.a.

 • Apabila penganut Islam berjumlah 30 orang, Rasulullah s.a.w. menjadikan rumah al-Arqam bin Abi Arqam r.a. sebagai markas dakwah.

 • Turunnya Surah al-Hijr ayat ke-94 memerintahkan dakwah dilakukan secara terang-terangan.

 • Mengumpulkan Banu Fihr dan Banu 'Adi di Bukit Safa.

 • Bermulanya penyeksaan~ dicekik oleh 'Uqbah bin Abi Mu'it semasa sedang solat di Kaabah, dilontar najis, etc.

 • Sahabat-sahabat Nabi mula diseksa.

 • Keislaman Hamzah bin Abdul Mutalib r.a. hasil daripada penindasan musyrikin Quraisy terhadap Nabi s.a.w.

 • Hijrah pertama ke Habsyah~ 10 lelaki + 5 perempuan (Rejab tahun ke-5 kenabian).

 • Keislaman Umar al-Khattab r.a.

 • Kepulangan Muhajirin dari Habsyah selepas 3 bulan di perantauan.

 • Permintaan musyrikin Quraisy kepada Abu Talib agar menyerahkan Nabi s.a.w. untuk dibunuh.

 • Hijrah kedua ke Habsyah~ 83 lelaki + 18 perempuan (Rabi'ul awal tahun ke-6 kenabian).


 • Bermulanya pemulauan ekonomi ke atas Banu Hasyim dan Banu Abdul Mutalib (Tahun ke-7 kenabian).

 • Musyrikin Qiraisy bersetuju tidak mengahwinin, tidak berjual beli, memutuskan hubungan, menyekat sumber-sumber rezeki dan tidak menerima sebarang perdamaian. Naskhah perjanjian digantung di Kaabah. Pemulauan ini berlaku selama 3 tahun bermula dari bulan Muharam tahun ke-7 hingga tahun ke-10 selepas kebangkitan baginda s.a.w. menjadi Rasul. Berakhir dengan anai-anai menggerit naskhah perjanjian.

 • Berakhirnya pemulauan dengan peristiwa keluar 5 orang pemuka Quraisy melanggar perjanjian.

 • Utusan pertama menemui Rasulullah s.a.w. semasa musim haji. Rombongan Nasrani Najran seramai lebih kurang 20 orang yang akhirnya memeluk Islam.

 • Kewafatan Khadijah r.a. (tahun ke-10 kenabian), diikuti kewafatan Abu Talib sebulan lima hari selepas itu. Merupakan tahun perkabungan dan tahun kesedihan.

 • Bertambah hebat penentangan kepada dakwah Islam.

 • Perkahwinan Nabi s.a.w. dengan Saudah binti Zam'ah r.a.

 • Sebulan kemudian perkahwinan Nabi s.a.w. dengan 'Aisyah binti Abu Bakr r.a.

 • Perantauan ke Thaif bersama dengan Zaid bin Harithah r.a. (tahun ke-10 kenabian).

 • Dakwah Nabi ditolak oleh Banu Thaif dan Nabi s.a.w. disakiti.


Peristiwa Isra' dan Mi'raj (Rejab tahun ke-10 kenabian/ 18 bulan sebelum hijrah).Mukjizat Isra' Mi'raj:
 • Solat 5 waktu sehari semalam difardhukan.

 • Nabi s.a.w. dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha.

 • Pendustaan Musyrikin Quraisy terhadap peristiwa ini dan Abu Bakar r.a. mendapat gelaran as-Siddiq.

Dakwah diteruskan:

 • Rasulullah s.a.w. memperkenalkan dirinya kepada qabilah-qabilah yang datang menunaikan haji di Mekah. Keislaman Abu Dzar r.a.

 • Bermulanya golongan Ansar memeluk Islam, semuanya daripada kalangan Khazraj seramai 6 orang (tahun ke-11 kenabian):
 1. As'ad bin Zurarah r.a.

 2. 'Auf bin al-Harith r.a.

 3. Rafi' bin Malik r.a.

 4. Qutbah bin 'Amir r.a.

 5. 'Uqbah bin 'Amir r.a.

 6. Jabir bin Abdullah r.a.

Perjanjian al-'Aqabah yang pertama (tahun ke-12 kenabian):

 • Disertai oleh 12 lelaki Ansar~ 10 daripada Khazraj + 2 daripada Aus.

 • Dimetrikan sepertimana Bai'ah an-Nisa'~ perjanjian ketaatan dan keimanan, tidak mengenai soal perang dan jihad.

 • Pengutusan Mus'ab bin Umair r.a. sebagai guru al-Quran. Beliau dikenali sebagai 'Muqri' al-Madinah'. Masyarakat Madinah memeluk Islam beramai-ramai.

Perjanjian al-'Aqabah yang kedua (musim haji tahun ke-13 kenabian):

 • Disertai oleh 73 lelaki~ 62 daripada Khazraj dan 11 daripada Aus beserta 2 wanita.

 • Permintaan Ansar agar dipilih seramai 12 orang naqib.


*Kredit sumber dari tulisan Dr Ahmad Muhaimin Mustapha dan Ustaz Rawizal Mohd Nawi~ Rujukan dari pelbagai kitab ulama' sirah.

0 comments: